Örenäs gånggrift, Glumslövs kyrka
och Glumslövs backar

Örenäs gånggrift är från yngre stenåldern (4200 f.Kr.- 1800 f.Kr). Ta med en ficklampa och kryp genom den trånga ingången.. Inne i själva gravkammaren kan du se hur elegant graven är byggd (bilden till höger).. En nästan likadan är Gillhög nära Barsebäck.

 

Glumslövs kyrka. Dess äldsta delar är troligen från slutet av 1100-talet. På kyrkogården vilar poeten Gabriel Jönsson (1892-1984).. Hans Flicka från Backafall är en del av vårt gemensamma kulturarv och det är väl mest för dikterna om Ven som han blivit känd..
På hans sten står:
Själv sjöng jag blott en liten stund,
Sjung för mig evigt, Öresund!

 

Intill rastplatsen vid Glumslövs vattentorn utbreder sig de egentliga Glumslövs backar. De många högarna är gravhögar från bronsåldern (ca 1800-500 f. Kr).
Här finns även ett par gånggrifter vars takblock och omgivande jordhög försvunnit. Den som är för klaustrofobisk för att krypa in i Örenäs gånggrift, kan därför här, utan obehag se hur dylika gravar är konstruerade!

 

BACK