HILLESHÖGS DALAR

Denna klassiska vy ligger på den västra sidan av den gamla landsvägen strax söder om Glumslöv. Ofta kallas denna vy
dessutom för Glumslövs Backar. Detta är så typiskt Skåne, som det kan bli!

 

Man ser mot Ven och Danmark som skymtar i diset och Öresund som allt efter väder och tid på dygnet skiftar mellan silver och stålgrått. Enstaka loja oljetankers och containerfartyg glider skenbart långsamt förbi. Det är svårt att tro, att detta är ett av världens mest trafikerade farvatten. Ibland gör väderförhållandena att såväl Ven som fartygen runt, tycks sväva en bit ovanför vattenytan.Nere vid kusten ser man hur de mjuka kullarna stupar i branta backafall ner mot havet. Det är inte bara Ven som kan skryta med backafall! I syd skymtar Landskrona.