DALBY KYRKA
(Heligkorskyrkan)

Nordens äldsta stenkyrka

Svend Estridsen. Huvudets och näsans form är baserat på hans kranium. Öra och frisyr är min fria fantasi.

På tusentalet, innan kyrkan byggdes anlade den danske kungen Svend Estridsen en kungsgård av trä 25 m. väster om kyrkan. Senare samma sekel byggdes kungsgården om, nu av sten och utvidgades med flera längor av sten, som förbands med svalgångar. Via en av svalgångarna fanns direkt ingång till en övre port i kyrkans förhall.
Svend Estridsen regerade mellan 1047 och 1076. Hans fem söner som växte upp på Dalby kungsgård kom senare att efterträda honom som dansk kung.

 

På 1060-talet byggdes kyrkan som en treskeppig basilika utan torn. Grönt på den högra bilden är den ursprungliga kungsgården och orange är kyrkan. Mellan 1060 och 1066 var kyrkan domkyrka samtidigt med Lunds domkyrka. När Lundabiskopen Henrik dör, blir Dalby-biskopen Egino biskop i Lund och Dalby stift ingår i Lunds stift.

 

Kyrkan byggdes över en gammal hednisk källa (ovan) som ännu finns kvar i förhallen (som felaktigt kallas kryptan). Till höger grenslar Sankt Olof den fallosliknande ondskan.

 

I början av 1200-talet byggs två torn, ett nytt kor och absid. Senare samma sekel slås tegelvalv, tornen rivs och ersätts av ett enkelt torn.

 

 

Redan på 1100-talet hade man anlagt ett kloster på Kungsgården. 1 är kyrkan på 1200-talet (den röda konturen är kyrkans nuvarande utsträckning). 6 är de delar av Kungsgården som belagts arkeologiskt. 5 är senmedeltida ekonomibyggnader. 2 kapitelsal och kapell. 3 Norra längans troliga placering. 4 är västra klosterlängan. Den finns kvar än idag och utgör en del av den nuvarande Kungsgården.

Reformationen på 1500-talet, då kyrkan förlorade sitt kloster och jordegendomar, blev slutet för dess storhetstid och den blev en fattig bykyrka.

 

1600-talet innebar krig och mera förfall. Skåne erövrades från danskarna. 1686 befallde Karl XI att den förfallna absiden skulle rivas. På mitten av 1700-talet rasade de östligaste valven i mittskeppet och sidoskeppen och kyrkan fick sitt nuvarande rumphuggna utseende.

 

Efter ett besök i den lilla, men en gång så mäktiga kyrkan, kan man lämpligen ta en promenad i nationalparken Dalby Hage (Dalby Söderskog) - lämpligen i början av maj i lövsprickningens tid.

När anden således fått sitt, passar det bra med en öl och en god måltid på gästgiveriet med anor från 1600-talet.
Lund ligger bara en mil bort och dit cyklar man på en halvtimme.

Back Home

Läs- och Länktips: klicka på Back ovan!