LANDSKRONA

Hamnen


Inloppet till Nyhamn. Till höger skymtar ön Gråen som skapades som en del av befästningsverken på 1700-talet.

Kranarna vid Silokajen och Fosfatkajen. Ytterligare längre söderut låg Öresundsvarvet, vars nedläggning 1982 blev ett hårt slag för staden. Sedan hundra år finns koloniträdgårdar på ön Gråen till höger. Här skymtar man även de moderna vindkraftverken på Gipsön.

 

BACK