LANDSKRONA

CentrumNyhamn med Ven-båten Stjerneborg som delvis skymmer det nya fula stadshuset. Till höger syns Sofia Albertina kyrka, uppförd under andra hälften av 1700-talet.


Kyrkan Sofia Albertina påbörjades 1754 och stod klar ett kvarts sekel senare . Den ritades av den kände arkitekten Carl Hårleman och ersatte en medeltida kyrka som funnits på samma plats. Altartavlan, orgelfasaden och predikstolen är från 1800-talet och glasmålningarna från 1960-talet.

 

Landskrona Museum.
Detta fina lilla museum är inrymt i en kasernbyggnad från 1700-talet. En av de permanenta utställningarna skildrar landskronakonstnärinnan Nell Walden och hennes kollegor kring den avantgardistiska konstnärsgruppen Der Sturm under mellankrigstiden. Naturligtvis kan man även se ett av Enoch Thulins flygplan. Utanför museet såg jag, passande nog, en äldre herre iförd husaruniform.


Mycket kort historik:
Från början låg här ett litet fiskeläge vid namn Södra Säby. Här grundlade Erik av Pommern Landskrona 1413. 1549 påbörjades bygget ac Slottet (Citadellet). 1576 -97 bodde astronomen mm Tycho Brahe på närbelägna ön Ven (Hven).
Efter freden i Roskilde 1658 tillföll Skåne Sverige. Man planerade att göra staden till residenstad, biskopssäte och universitetsstad. Tur för Lund och Malmö att planerna aldrig verkställdes! Under några år på 1670-talet återtog danskarna sin stad. 1746 revs hela den medeltida staden. Citadellets befästningar byggdes ut. Carl Hårleman ritade Adolf Fredriks Kasern som idag inrymmer Landskrona Museum och Sofia Albertina Kyrka. Från 1700-talet är också den fina , central belägna, stubbamöllan. I ett annat 1700-talshus, Kungsgatan 13, bodde en värmländsk lärarinna vid namn Selma Lagerlöf under 10 år. I Landskrona verkade även flygpionjären och flygplanskonstruktören Enoch Thulin .I slutet av 1982 las Öresundsvarvet ner och tre tusen förlorade sina jobb.


Fästningen (Landskrona slott, citadellet) är från 1500-talet, försvarsverken runt om tillkom till stor del under svensktiden. Fästningen inhyste länge fängelse för grova brottslingar, senare omvandlat till fängelse för horor.


På fästningsvallarna finns sedan 1800-talets slut en hel stad av kolonistugor med fina trädgårdar. En av kolonierna fungerar som kolonimuseum. Man kan vandra i timmar längs vallgravarna och njuta av trädgårdarna. Den här kolonistugan heter Fata Morgana


Det nya svampformade vattentornet är från slutet av 1960-talet. Själv tycker jag bättre om det gamla vattentornet från 1903 i nygotik. Arkitekten hette Fredrik Sundbärg.


Vad vore en sån här trevlig stad, utan ett gammalt kallbadhus!

 

Sten Samuelsson ritade Konsthallen som byggdes 1963. Trots sina moderna linjer, smälter byggnaden fint in bland de omgivande gamla byggnaderna.


1885-1895 arbetade Selma Lagerlöf som lärarinna på en flickskola i Landskrona. 1888-1893 bodde hon i en liten lägenhet på skolans vind.
Skolbyggnaden finns ännu kvar med adress Kungsgatan 13. Det var i Landskrona som hon skrev Gösta Berlings saga, boken som gjorde henne berömd.

 

Wetterlindska möllan är byggd 1737. Det är en sk stubbamölla, vilket innebär att man vrider hela kvarnen mot vindriktningen. På de i Skåne betydligt vanligare holländaremöllorna behövde man endast vrida toppen med vingarna. Ursprungligen fanns flera möllor i detta område.


Kyrkoruinen.
S:t Johannis Bapstistae kyrka hette en kyrka som byggdes runt 1420, ett tiotal år efter att Landskrona blivit stad.
Kyrkan liknade Sankt Petri i Malmö, men var större. 1755 hölls den sista predikan och ett kvartsekel senare revs kyrkan.

 

Jag vet ingen stad som är så full av offentlig konst! Den pigga tulpanen av plåt står i närheten av den nya järnvägsstationen.

 

BACK