L Ö D E R U P S 0K Y R K A

Löderups kyrka har en märklig tillkomst.
Långskeppet och det västra tornet är från 1100-talet. Västtornet är det torn som har 4 gluggar under taket. På 1860-talet revs koret och absiden. De ersattes av två korsarmar och ett nytt tresidigt kor, ritade av C G Brunius.
1929 tillkom en liten sakristia. Det något mindre tornet som nästan snuddar vid det nya koret, är en kastal, möjligen från 1400-talet. Kastaler användes som förråd och som försvarstorn vid orostider.
Som många andra medeltida kyrkor slogs valven några hundra år efter att kyrkan byggts, i den här kyrkan på 1400-talet.

I slutet av 1300-talet, när Margaretha regerade över de Nordiska rikena, levde på en borg nära Tosterup en grym riddare vid namn Grim, kallad greve Grymmer. Grym var han. Han plågade bönderna och stal deras boskap och bar sig illa åt på alla vis. Prästen i Löderup var den ende som vågade stå emot honom och han utfärdade en bannlysning över den onde riddaren.
Grim blev så upprörd över detta att han högg sönder kyrkporten i Löderups kyrka, släpade ut prästen och halshögg honom. När drottning Margaretha fick höra detta, lät hon riva Grims borg och försökte fånga honom. Men Grim lyckades komma undan.
Om denna gamla sägen är sann, vet man inte. Men den historiske Grim stod på god fot med drottningen och blev troligen förlåten.

En halvmil söder om Löderups kyrka, ligger Lödrups Strandbad och Sandhammaren.

BACK
Lästips:
Jonny Ambrius: Sällsamheter i Södra Sverige.
SÖSK: Kyrkor i sydöstra Skåne.
Länkar:

Löderups kyrka, se på wikipedia.
Bl.a. om Löderups kyrka
Löderup Turism