St. Köpinge & Ingelstorp

STORA KÖPINGE
Kyrkan är från 1100-talet, påbyggd på 1200-alet och tornet från 1860.
Kalkmålningarna är från 1300-talet.

INGELSTORP
När församlingen växte på 1800-talet, gjorde man här som på så många andra ställen:
Man rev den gamla medeltidskyrkan och byggde en ny. Den nya kyrkan stod klar 1874.
Den vackra dopfunten härstammar från den gamla kyrkan.

BACK

Länkar:
Färganalyser av bl.a.
St. Köpinge kyrkas målningar

Ingelstorps by och byalag