Liksom så många andra skånska kyrkor, byggdes även denna på 1100-talet och valven slogs på 1400-talet.
1848 förlängdes kyrkan i östlig riktning. En originell detalj är det dubbla tornet.
Kyrkan ligger vackert på en brant backe, varifrån man har en milsvid utsikt.
BACK