Mellan Sandhammaren och Kåseberga finner du Hagestads nationalpark. Här finns milsvida stränder och en bit in år landet, finns Backåkra.
Backåkra är en gård som Dag Hammarskjöld köpte, men aldrig hann bebo, då han omkom under mystiska omständigheter i Zambia.
Backåkra fungerar sommartid som museum. Dess avskilda läge, på en hed omgiven av backar, gör det till ett ställe för komtemplation.
Några km härifrån ligger Backåkra Vandrarhemm.
Dag Hammarsjöld var en legendarisk generalsekreterare för FN, men är nog lika känd för sina funderingar kring moral och religion i den postumt utgivna boken Vägmärken.
BACK
Länkar:
Backåkra
Backåkra vandrarhem
Dag Hammarskjöld
Vägmärken
Vägmärken