B O R R B Y

Borrby är ett litet samhälle som uppstod när den nu nedlagda Ystad-Gärnsnäs järnväg drogs förbi i slutet av 1800-talet.
Den gamla Borrby kyrka var en 1100-talskyrka av samma sort som Östra Hoby och Simris och hade ett fristående kastal.
På 1800-talet blev kyrkan för trång och revs och en ny med namnet Sankta Maria kyrka stopd klar 1841.
Den vackra tornspiran är från 1894. Kvar från den gamla kyrkan är bl.a. en vacker dopfunt.

Lästips: SÖSK: Kyrkor i sydöstra Skåne

BACK
Borrby
Borrby kyrka