Torget

Överst: Rådhuset om fick sitt nuvarande klassicistiska utseende 1803, men vars äldsta delar är från mitten av 1500-talet. Huset har ända sedan det byggdes tjänstgjort som rådhus.
Det stora gula magasinet (pakhus) skyltar själv med sitt byggår, 1844. Torvet 17 är från 1854 och inrymmer restaurang Casino.
Statyn på torget föreställer Frederik VII som "gav" Danmark dess grundlag och som annars mest är känd för sin alkoholism och sin älskarinna Grevinde Danner.