Runt Kyrkan

De översta fem bilderna är från Kunstmuseet Køge Skitsesamling som är Danmarks enda skissmuseum. Världens första (med många danska bidrag!) ligger i Lund: Skissernas Museum. I båda museerna kan man se de skisser och modeller som ligger till grund för konstverk. I Køge kan man bl.a. se en modell för Den Lille Havfrue och uppe på det väldiga loftet hänger de stora sk. kartonger (dvs. målade förlagor i naturlig storlek) till väldiga gobelänger som vävdes för dagens dronning och som i kitschiga färger skildrar Danmarks historia genom 1000 år.
Därefter följer tre vyer av samma hus Nørregade 31 från början av 1600-talet, ursprunglig ägare var knivsmed. St Nikolaij Kirike är från 1300-talet. En lampa uppe i tornet gjorde att kyrkan under medeltiden fungerade som fyr för de sjöfarande. Här uppe stod kung Christian V och såg hur Niels Juel ledde sina danska skepp till seger mot den överlägsna svenska flottan. (Jag såg i en dansk bok, att den danske kungen beskådade slaget från Skanörs kyrka, men den kyrkan råkar sakna torn...). I början av 1600-talet drabbade häxhysterin även Køge och femton kvinnor brändes levande på bål. De två husen är Kirkestræde 12 och 10, nummer 10 (korsvirkeshuset) är från 1600-talet. Även på nästa rad, ett gult korsvirkeshus, Kirkestræde 13.. Även om årtalet på balken över porten anger år 1696, så är huset från runt 1550. Bilderna bredvid visar Kjerrmanns charmiga dicksvattenfontän.
Det lilla huset nederst är Kirkestræde 20 och byggdes 1527 som en liten handelsbod.
Det är Danmarks äldsta daterade korsvirkeshus.

Back