Gator

Brogade 5 har ett vackert "pakhus" (magasin) från mitten av 1800-talet. Det ropsa huset till höger är från omkring 1580 och ligger på Vestergade 6. De tre bilderna nedanför visar Vestergade 16 från 1644. Jag tycker om det huset med dess grå, slitna, ornamenterade korsvirke och grå tegel.
Det röda korsvirkeshuset Nørregade 4 från 1619 (med vissa partier några år äldre) inrymmer sedan 1909 Køge Museum.
Det ockrafärgade huset (och detaljbild) visar Brogade 23 som genomgått många ombyggnader sedan det byggdes under förra hälften av 1600-talet. Den sista bilden ovan är gården på Brogade 16 (uppfört1636). Bilden nedan är en del av gathuset.

Back