VÄSTRA INGELSTAD

 

Någonstans mellan Malmö och Västra Ingelstad såg jag en pilevall och ett mjölkbord.
Ovan:
Detalj av långhuset:
Ett igenmurat romanskt fönster och ett senare upptaget gotiskt fönster.


Henrik Krummedige (Krommedige)
var inte Guds bästa barn och när han dog 1530 ängslade sig hans hustru Anne Rudsdotter för hans själs salighet. Hon lät därför (om man får tro sägnen) uppföra en krypta i Västra Ingelstads kyrka och till samma kyrka skänka en praktfull flamländsk altartavla.

Altartavlan är enastående vacker och tillverkad i Antwerpen på 1520-talet.
. Men jag fastnade istället för en yngre svit bilder (till höger) som numera hänger på orgelläktaren.

 

 

Som konst är de dåliga och föreställer apostlarna och Jesus. Men den sista föreställer Jesu himmelsfärd. Men av Gudasonen ser man endast fötterna!
Endast två kyrkor i Skåne har krypta: V. Ingelstad och Lunds Domkyrka. "Kryptan" i Dalby kyrka är ingen verklig krypta, utan den ursprunglga förhallen. V. Ingelstads krypta hade varit spårlöst försvunnen när man på 1930-talet knackade loss en bit av muiren. Kryptan är inte stor (kanske 6-10 kvadratmeter) och rymmer inte många kistor. Men se de tre barnkistorna ovan till höger!
I det gamla bondesamhället hade varje gård sin kyrkbänk. Kvinnorna satt på den "sämre" vänstra sidan och hade egen ingång till kyrkan. Ända upp i vår tid har bondkvinnor täckt håret med ett huckle, precis som dagens muslimska kvinnor. I både kristendom och islam är kvinnans hår för "sexigt" för att visas offentligt!

 

Från tiden före 1180 har man inte hittat någon kyrka, bara gravar.Men efter detta år byggdes en enkel tornlös kyrka avgråsten med långhus, kor och absid.
Runt är 1350 tillkom vapenhuset. Ca. 1450 slås valven och fönstren förstoras och flyttas ner en bit.

I början av 1500-talet revs absid och kor och istället förlängdes långhuset. Man ser gränsen mellan det gamla långhuset och påbyggnaden: Frisen överst på muren övergår här från romansk stil till tandsnitt. Den pampiga altartavlan
sattes upp och kryptan byggdes. Allt detta sannolikt på Anna Rudsdotters initiativ, i hopp om att frälsa sin avlidne makes själ.

 

I början av 1600-talet tillkommer en barockgavel. För att hindra valven från att trycka ut murarna, tvingas man bygga stödpelare. Den gamla klockstapeln rivs 1813 och klockan hängs i västgaveln.
1850 får kyrkan ett torn och nya, spetsbågiga fönster ("gotisk" stil).
Ny tornspira 1894. På 1930-talet genomförs en omfattande restaurering av kyrkan.
BACK

Lästips:
# Raka Vägen, Nyheter och information från Skånetrafiken onsdag13 oktober 2004: Kyrka med gamla anor.
# Kyrkvärden Sjunne Brodde.
# Informationsblad från kyrkan.
# Ernst Frostin: Byarna vid landsvägen. En krönika om Månstorps kommuns sju socknar.
Eftersom kyrkan är låst, ska besökande boka tid:
040-42 93 00 .