TYCHO BRAHE

Tycho Brahe kom både på mödernet och fädernet från Danmarks mest betydande adel. Likt många andra renässansmänskor hade han en gedigen bildning inom skiftande områden. Redan som ung student hade han ett hetsigt temperament och i en duell miste han sin näsa, så han tvingades gå med lösnäsa resten av sitt liv. 1572 såg han en ny stjärna födas och hans berömmelse som astronom var grundlagd. Några år senare fick han Hven i förläning och pengar så att han kunde fortsätta undersöka himlavalvet. 1576 började bygget av Uraniborg (Uranienborg) som inrymde bostäder, gästrum och i små skogskoje-liknade torn på höga stolpar med strutformade tak inrymde han sina observatorier. Han och hans medarbetare måste ha haft otroligt god syn, för kikaren uppfanns först några år efter hans död! Runt huset anlade han en praktfull trädgård med lusthus och små porthus i form av miniatyrkopior av Uraniborg. För att få ett stadigare fundament för sina känsliga mätinstrument lät han uppföra det delvis underjordiska Stjärneborg. För att lattare kunna publicera sina vetenskapliga verk anlade han en vattendriven kvarn som kunde mala pappersmassa och ett tryckeri. Hela Hven hade förvandlats till ett vetenskapligt centrum och bönderna slet hårt under hans hårda regim.

 

Till vänster: Uraniborg.

Till höger: Den delvis rekonstruerade trädgården.

 

 

Tycho Brahe vanskötte sina andra förpliktelser, behandlade bönder (även efter danska förhållanden) sällsynt illa och rivals intriger, ledde till att Tycho Brahe 1597 lämnade Hven . Han flyttade till Prag där tog tjänst kejsar Rudolf II . Hans assistent i Prag kom att bli ingen mindre än Johannes Kepler. 1601 dog Tycho Brahe, enligt legenden av sprucken urinblåsa - men en nutida obduktion har visat att han dog av sin egen arsenikhaltiga medicin! Efter att Tycho Brahe lämnade Hven , revs alla hans byggnader (stenar från Uraniborg lär ha använys till bygget av Kungsgården på ön). 1670, några år efter att danskarna tvingades lämna ifrån sig Skånelanden till Sverige, blev även Hven svenskt.

Till vänster: Den delvis rekonstruerade Stjärneborg.

Till höger inuti Stjärneborg.

Till höger: En av de rekonstruerade dammarna till Tych Brahes papperskvarn. Dammarna skulle ge fallhöjd åt vattnet som drec hjulen till kvarnen som låg nere vid stranden bakom träddungen.

I Allhelgonakyrkan har ett fint litet Tycho Brahemuseum öppnats.

"Så ta emot det ofattbara som en gäst.
Det finns mer mellan himmel och jord
än vetenskapen kan drömma om!"

(Tycho Brahes ord, om man får tro den fina multimedia-showen i Stjärneborg.)

 

 

En annan känd tillfällig invänare på Hven var den berömda författarinnan Alice Lytkkens 1897 - 1991.

Hennes fina 1700-tals gård ligger inte långt från Tycho Brahemuseet.

Till vänster: Taxi. Äkta ardennerhästkrafter!

 

BACK