Nämndemansgården

Nämndemansgårdens äldsta delar är från slutet av 1700-talet. Det äldsta huset är ett sk klinehus, en typ av korsvirkeshus med anor ända tillbaka till bondestenåldern. Senare har tegelhus tillkommit. Gården är öns hembygdsgård. I trädgården vandrar hönsen fritt.

BACK