VID S:T IBB

Ovan; Vy mot S:t Ibb och Kyrkbacken. Den medeltida kyrkan S:t Ibb har sannolikt fått sitt namn från det danska namnet Ib, som i sin tur kan härledas ur namnet Jakob. Från kyrkan har man god utsikt över den lilla hamnen Kyrkbacken och de av Gabriel Jönsson besjungna backafallen. Gabriel Jönsson har blivit Hvens mest kände skald, men han var född i Ålabodarna och begravd i Glumslöv, båda nära Landskrona. En annan som odödliggjort backafallen är målaren Gustav Rudberg, "Spanien-Gustav" kallad.
Ovan: Längst till vänster skymtar Allhelgonakyrkan som idag förvandlats till Tycho Brahemuseum. I mitten: S:t Ibb.

Text på kyrkogårds-porten. Hvens nära förhållande till havet märks!

Till höger: Västra Fyren.

BACK