Krogerupskovene är samlingsnamnet på de staliga skogarna runt Humlebæk.
Strax väster om Louisiana ligger bl.a. Kirkeskov och Hejreskov.
Här finner man den lilla Humlebækken som gett samhället dess namn.
Delar av skogarna är naturskog med endast viss gallring och naturlig tillväxt.
Norr om Hejreskov ligger Krogerup Højskole och Krogerups Avlsgård, där det bedrivs ekologisk odling och här finns även en gårdsbutik. I hörnet mellan den gamla allén och Ny Strandvej, ligger Humlebæk Kro, som i sitt nuvarande skick är från 1840.
Babylone Skov norr om Louisiana ingår i Krogerupskogarna. Här finns bl.a. rester av tre långdösar (gravmonument) från yngre stenålder, varav den på bilden är restaurerad.

BACK