HUMLEBÆK

Humlebæk är ett av de bäst bevarade fiskelägena längs kusten. Går man förbi kajerna och skjulen, kommer man upp till den gamla Strandvejen (som går närmre kusten än den nya).
Här kan man se de vackra gamla fiskarehusen med sina halmtak
BACK
Hamnen är betydligt yngre än fiskeläget. 1809 hade England lagt beslag på nästan hela den danska flottan. Efter det bedrev danskarna gerillakrig till sjöss mot britterna. Med sina snabbt byggda små kanonbåtar (små rodd- och segelbåtar med någon enstaka kanon som enda bestyckning) kunde de bra utdela små nålstick. Hamnen (den inre delen är idag en liten sjö) anlades för att hysa en del av dessa båtar.