LOUISIANA

Louisiana är en villa från 1855. 1958 öppnade ett privatfinansierat museum för modern konst här. Redan från början har museets byggnader anpassats till parken och allt fler utställningssalar har tillkommit. Det är tveklöst Nordens mest berömda konstmuseum. De långa smala salarna med sina stora fönster gör att parken med dess stora skulpturer känns nära.

 

BACK

Louisiana.dk