Hermanstorp


No 1 Hermanstorp, östra och södra längan 1924.

No 1 Hermanstorp, södra och västra längan 1924.

No 1 Hermanstorp, norra längan 1924.

No 1 Hermanstorp från sydväst 1924.

No 1 Hermanstorp, västra sidan.

No 1 Hermanstorp 1924.

No 12 Hermanstorp i vinterskrud.
Back