LITE OM HÅSLÖV PÅ 1930-TALET

Anna plåtat och Elsa berättat 1991., Axel gjort hemsida..
Per Lorens var Axels och Annas morfar och Elsas far.

Köpmannnen Bonnings villa. Liksom konkurenten Möller, hade han butik och kontor i bottevåningen och bostad en trappa upp.
Hjalmar Möllers affär., ovan och till höger. Före Möller beboddes villan av en gulaschbaron som vid dåliga tider försökte bränna ner den väl försäkrade affärsbyggnaden, men lyckades bara bränna ner Klockaregården.
Ovan;.skolan i N. Håslöv.
Till höger: Hantverkarnas hus i Norra Håslöv.
Håslövs Boställe. Per Lorens arrenderade såväl Bostället som sina marker av kyrkan.
Håslövs brandstation. Per Lorens var ordförande i kommunen, fattigvårdsstyrelsen och brandchef. När det brann, ringde man till honom och han fick sela hästen för vagnen med vattentunnor. Bakom högra porten fanns en brandvagn och bak den vänstra en likvagn.
Åges hög i Norra Håslöv . Högar från bronsåldern är vanliga i trakten. Nedan: Stubbamöllan, delvis skymd av en hög "bedor" (sockerbetor). Vanningen till höger.
Back