Hundested är egentligen bara känt för två saker: Färjan till Rørvig och sandskulpturer. Ursprunget till namnet är något omtvistat. Den troligaste förklaringen är, att det fått sitt namn av ett rev där hunde (sælhunde, sälar helt enkelt) höll till. Revets stenar togs upp och dumpades vid inseglingen till Köpenhamn för att utgöra fundamentet till den befästa konstgjorda ön Trekronerfortet. När revet förvann fick vågorna fritt spelrum och erosionen förstörde kusten. På så vid uppkom branterna vid Spodsbjerg Fyr. Förutom färja, finns även god- och containerhamn samt en marina för fritidsbåtar.
Strax norr om Hundested ligger Knud Rasmussens vackra hus.
Kikhavn är ett idyllisk fiskeläge, några km nordost om Hundested, vars hus numera blivit sommarhus.
Diagobalt över näset, på dess sydsida, ligger Grønnesse Gård vackert beläget inne i skogen Grönnesse Skov. Följ skyltarna på gårdhusen och du kommer till en vacker stendös: Karlsstenen. Dösar (på danska dysser) uppfördes under tidig bondestenålder ( 3500-3100 f Kr).
Dösarna var från början täckta med jord, så att bara takstenen stack upp ur högen. Senare under bondestenåldern byggdes stora T-formade gravar av sten, sk gånggrifter (t.ex. Gillhög vid Barsebäck och även i danmark finns flera sådfana gravar).

Back