Hade det inte varit för att Arrenakke Å i tvära vändningar genomkorsar Frederiksværk tillsammans med Arresø Kanal, så vore det en trist stad.
Hamnen är helt dominerad av industrier. Men de små vattendragen med sina många broar skapar en viss charm. Arresø Kanal förbinder Arresø med Roskilde Fjord. Den grävdes på order av Fredrik IV mellan 1717 och 1719. Bl.a. svenska krigsfångar deltog i arbetet. Vattnet i kanalen drev vandmøller (vattenkvarnar). Kvarnarna malde under mer än två hundra år krut. Även kulor och kanoner tillverkades i de vattendrivna industrierna längs kanalen. I början användes produkterna för att muta de muslimska piraterna i Barbareskstaterna i Nordafrika, i utbyte mot att dessa inte skulle kapa danska fartyg och ta deras besättningar som slavar. De Nordafrikanska piraterna var ett gissel för de som på 1700-talet seglade på Medelhavet. Det hände att dessa pirater seglade ända till Island för att attackera byarna och ta invånarna som slavar. I Gjethuset från mitten av 1700-talet göts kanonerna.

Back