Jag cyklade Helsingevej från Frederiksværk och passerade den vackra gamla Grønnehavegård. Det är en besöksgård där barnfamiljer kan få pröva
på att åka traktor och träffa olika sorters kor och hästar.
Man ser den grunda Arresø. Fram till yngre stenålder, var sjön ett sund mellan Roskilde Fjord och Kattegatt. Senare blev det en sjö och på 1700-talet förbands sjön via en kanal, Arresø Kanal, med Roskilde Fjord. Höjdskillnaden mellan sjö och fjord, gjorde att man kunde anlägga flera vattenkvarnar i kanalen. Dessa kunde driva olika industrier som blev upphovet till staden Frederiksværk. Arresø är Danmarks största sjö, men medeldjupet är på blott drygt 3 m.
Man viker av, strax efter en stor butik i korsvirke och följer en grusväg in i en skog. Efter ett tag ser man sen vackra ruinen av Asserbo Slot.
Det byggdes på 1100-talet som kloster och blev senare ombyggt till ett slott. Sandflykt, gjorde att borgen så småningom blev obrukbar och övergavs.
I mitten av 1800-talet grävdes borgruinen ut och på 1970-talet renoverades ruinen. På grusvägar genom de vackra skogarna Tibirke Sand och Tisvilde Hegn fortsätter man till Tisvilde och Tisvildeleje.

Back

Externa länkar:
Grønnehavehavegård
Arresø
Asserbo Slot
Tisvildeleje

Så här föreställer jag mig att Asserbo Slot en gång sett ut.