MIN MODELL AV GURRE

Modellen är av kartong och målad med konstnärs-akrylfärg.
Skalan är 1:200, figurerna dock desvärre i 1:160. Jag har baserat min tolkning av hur borgen bör ha sett ut; utifrån studier av foton av ruinen, beskrivningar av de arkeologiska fynden samt studier av andra, bättre bevarade, europeiska borgar från samma tid. Modellens flammiga färg beror inte på slarv, utan visar hur den medeltida tegelbränningen ledde till att teglet fick olika färg beroende på att det inte gick att hålla jämn temperatur i den tidens tegelugnar.

Eftersom jag är lite svag för dansk ruin-poesi, får ni här ännu en dikt, av B. S. Ingemann, 1816 , som jag översatt:

På Sjölunds fagra slätter
Vid Öresundets bredd,
där skogen kransar fläta
kring ängens blomsterbädd,
där silverkällan glider
nu vid ruinens fot,
här stolt i forna tider
en kungaboning stod

I borgens gyllne salar
här levdes muntert liv,
där hördes skämtsam talan
och lustigt tidsfördriv.
Kung Valdemar som byggde
så starkt sitt kungahus,
att det hans levnad säkrat,
tills världen sjönk i grus.

Med lustig jägarskara
på vita gångar`n flög
den kungen ofta modigt
hän över stubb` och hög,
men i den raska glädje,
vid jägarhornets klang
de glömde ofta bedja
och lyss till mässosång.

I mull för länge sedan
kung Valdemar är lagd,
men sällsamt genom tiden
går sagan om hans jakt.
Än korstecknet, den arme bonde
gör på nattlig stig,
där jägare och hundar
honom susa vilt förbi.
BACK