GURRE, RUINEN

Gurre från syd.

Gurre från sydost. Här syns den ena av de vinkelrätt vridna port-trapporna
och huset/centraltornet.

 

Här syns ruinen från norr. I förgrunden
syns en del av grunden till en stor stallbyggnad norr om borgen.

 

Närbild av tornet från norr.
Nordvästra (?) tornet och huset/centraltornet.

Huset/centraltornet och nordöstra tornet.

 

Till vänster: Vid ett senare besök flyckades jag klättra upp på centraltornet så högt att jag kunde fotografera dess inre.


Nedersta bilden visar hörnet norvästtornet/nordmuren .
Den märkliga konstruktionen gissar jag är rester av en latrinschakt.

 

Back