ENKLA FLASKSKEPP(FÖR DEN SOM LIKSOM JAG HAR TUMMEN MITT I HANDEN) FIG. 1: Detta kan behövas: A: En tjock ståltråd som du bockat och plattat till i ändarna. Denna använder du för att modellera fram havet inne i flaskan och till att trycka fast skeppet i "havet". B: En pinne med en nål längst fram. Bra till att lägga på lim och göra andra korrigeringar som kanske kan behöva göras sedan skeppet väl kommit in i flaskan etc. C: Pinne med bomullstråd längst fram. Sätt eld på tråden så att den glöder, då kan du bränna bort överflödiga trådstumpar och annat smått, sedan skeppet väl kommit in i flaskan.

Sen behöver du en flaska med kort och tjock hals (om du är nybörjare,eller klumpeduns som jag). Vidare: Modellera (grönt, blått och vitt) till havet, trälim, hobbylim , pinnar, en träbit, cigarettpapper (eller annat tunt papper), sytråd, kniv och sandpapper.

FIG. 2: Bygg en enkel enmastare. Forma skrovet med kniv och sandpapper. Gör det inte större än att det lätt kan tryckas genom flaskans hals! Rigga båten som på bilden , använd sytråd. Vantens och skotets nedre ändar limmas fast i skrovet. Gör 2 små hål i skrovet på ömse sidor om mastens plats. Borra ett hål tvärs igenom masten cirka ½ cm upp. Trä igenom en bit tunn ståltråd och bocka den som på bilden. Stick ner ståltrådens ändar i 2 små hålen . Nu ska du kunna vippa masten bakåt. Knyt fast bommarna vid masten med sytråd och limma. Gör seglen av cigarettpapper eeller annat tunt papper. Storseglets över och nederkant limmas fast vid bommarna. På förstaget limmar du fast den lilla trekantiga focken (förseglet). Gör förstaget en bra bit längre än vad som "behövs". Varför, ska du få se senare! Nu är båten i princip färdig.

Nu tar du fram redskapet A i FIG 1. Med den för du in välknådad modell-lera i flaskan. Blanda gärna grön och blå modellera så att du får den rätta havsfärgen. Glöm inte vit modellera till vågor! Med redskapet och evt. några långa pinnar formar du nu havet inne i flaskan. När det är klart fäster du en sprit-indränkt bomullstuss på en pinne och gör rent inne i flaskan (det blir en massa kladdfläckar inne flaskan från modelleran).FIG. 3 och 4: Nu viker du ihop båten och stoppar in den i flaskan. Nu gäller det att få båten på rätt plats i havet. Du använda redskapen A och B, kanske rent av skaka och vrida försiktigt på flaskan. När båten ligger på rätt plats, trycker du försiktigt fast den med redskap A. Nu hoppas jag att du gjort förstaget så långt att änden av det sticker ut genom flaskmynningen! Nu tar du tag i den änden och drar upp masten. Med hjälp av redskapet B klickar du fast lite lim i bogsprötet (=pinnen som sticker ut från fören) och med samma redskap (eller en lång pincett)surrar du fast förstaget där. När limmet torkat, bränner du bort den överflödiga biten av förstaget. Nu är flaskskeppet klart. Men låt flaskan vara öppen några dar, så att lim och modellera hinner avdunsta. Sen sätter du stolt i korken!

FIG. 5: För att få in hus (i t.ex. en hamnmiljö) i flaskan, kan du göra så här: Gör husen av flera små bitar (inte större bitar än att du kan få dom genom flaskhalsen). Börja med den nedersta sektionen av huset. Stryk lite långsamt torkande lim på biten översida. Spetsa nu biten på redskap Bs spets och för in den i flaskan. Tryck fast den i modelleran med redskap A. Sen är det bara att för in nästa sektion av huset på samma sätt.

Om du ska bygga ett modernt skepp (som ju saknar master) i flaskan, kan du göra på samma sätt. Husen i den övre flaskan och ångbåten i den nedre flaskan på fotot, gjorde jag på det viset. Hittills har jag bara vågat mej på att bygga små enmastade båtar och en ångbåt som flaskskeppsmodeller. Jag har ännu (juni-98) inte vågat mej på att bygga en fullriggare som flaskskepp!

Länkar:

BUILDING BOATS IN BOTTLES.
Anders Bergströms flaskskeppssida.
Flaskskepp.
Flaskskepp.
Glödlampsskepp. Kul sajt!
Bosses corner
Titanic in a bottle!E-mail  Hem