Esrum Kloster & Møllegård
(OBS. Om fotona av Klostret inte dyker upp : Backa och klicka fram sidan igen.)

Allt som återstår av det en gång stora klostret är en stor tegelbyggnad.

Trots det är det väl värt ett besök. Byggnaden har riktig medeltidskänsla och innehåller bra utställningar om medeltiden. I den utmärkta museibutiken kan man kan man bl.a.köpa riddarsvärd och det dyra och vin-starka klosterölet.
Ölet är väl värt sitt höga pris! Även klosterträdgården är värd ett besök.

Esrum Kloster ligger i den lilla byn Esrum cirka 15 km öster om Helsingør.
Ta buss 331 från Helsingørs busstation (intill järnvägsstationen) riktning mot Helsinge.
Denna buss passerar även Gurre med dess berömda slottsruin.

Historik:
Klostret.
1144 grundas det första danska cistercienserklostret i skånska Herrevad.
Esrum Kloster 1151 grundades som ett systerkloster till cistercienserklostret i Clairvaux. På 1500-talet införs reformationen i Danmark, munkarna tvingas flytta och man börjar rivningen av klostret.
Under 1500 -1700-talet bedrivs stuteri här och klostret fungerar som jaktslott. Bra villebråd finns i den omgivande skogen Gribskov. Här har även funnits bl.a. kassern för dragonerna, apotek och fängelse.
1931 fungerar den kvarvarande byggnaden som magasin för Nationalmuseet.
Under Andra världskriget fungerar byggnaden som skyddsrum för viktiga dokument från Rigsarkivet, Nationalmuseet och Det Kongelige Bibliotek. 1946 är det flyktingförläggning på egendomen.
1997 öppnar Esrum Kloster för allmänheten.
Møllegården.
Ända sedan cistercienserna anlade sitt kloster har det funnits en vattenkvarn (vandmølle).
Efter reformationen flyttades kvarndriften till den nuvarande kvarnens plats, ett hundratal meter söder om Esrum Kloster.
Förutom att mala säd, har kvarnen under 1900-talet även producerat elektricitet.
1992 öppnar Skov- og Naturstyrelsen en miljö och naturskola på Møllegården

År 2000 läggs Esrum Møllegård samman med Esrum Kloster i Fonden Esrum Kloster og Møllegård.
I Møllegården finns en trevlig krog med ett bra sortiment av öl, bl.a. Klosterøl.

Klostret som det en gång kan ha sett ut.

1 Kyrkan (som möjligen gått ända fram till 0.)
2. Kor 3 Sakristia
4 Bibliotek
5 Kapitelsal 6 Parlatorium (samtalsrum)
7 Munkarnas matsal
8 Kök 9 Korsgångar
10 Den enda återstående byggnaden
11 Klosterträdgård
12 Ekonomibyggnad.

Møllegården och ner till Esrum Sø
Det finns ett trevligt promenadspår från Møllegården, längs med ån ner till Esrum Sø (som lär vara en bra fiskesjö med gädda och abborre) och sedan upp genom skogen, åter till Møllegården.
Länkar:
Back Esrum Kloster
&
Møllegård
Hemsida
Esrum Kloster Esrum Kloster (Wikipedia)


Lästips: Bogen om Esrum Kloster / redigeret af Søren Frandsen, Jens Anker Jørgensen, Chr. Gorm Tortzen