STADEN

Då Rynestad (även känt som Luntertun) tvingades flytta uppströms Rönne å, skapades Ängelholm. Äldsta kända omnämnandet av Ängelholm är från 1516. Kyrkan byggdes samma år. Som alla andra skånska städer drabbades även Ängelholm av de svenska trupperna under 30-åriga kriget (1600-talet). På 1700-talet brann staden ner. Sandflykt har varit ett problem för boende längs sandsttränder och redan på 1700-talet planterades strandhavre och skog för att skydda staden från flygsanden. Det gamla rådhuset, överst är från 1770-talet och är idag turistbyra. Det vackra röda huset med taktornet är det gamla tingshuset, idag friskola. Hantverksmuseet finns också på Tingstorget, inrymt i ett gammalt häkte. Här kan man också se vad som äldre generationer tyckte var typiskt för staden: Lergöken, som med sin vridna bakdel knappast ser ut som en gök, men däremot går att spela på.

Back
Extern länk: Engelholm.se