2 museer

På fd. F 10 i Valhall Park strax norr om Ängelholm finns ett utmärkt flygmuseum där man kan beskåda gamla Viggen och Flygande tunnan och även flyga i simulator.
Sveriges Järnvägsmuseum (fd. Banmuseet) ligger intikk järnvägsstationen. Här finns spårburna fordon av alla slag. Äldst är en skottkärra som drogs på trä-räls i en bergslagen-gruva på 1600-talet. Det är världens äldsta spårburna vagn. Här finns även en modell av Sveriges första graffiti-bombade lok. Redan 1952 "smyckades" två gamla ånglok med blomstermålningar och klotter. Dessa två exempel visar museets bredd! Här finns förstås också en fin modelljärnväg..