Den första borgen låg på på 1200-talet, på en höjd strax söder om stadens centrum, vid Flynderborgsvej. Kanske redan på 1300-talet, men helt säkert på 1400 -talet byggdes Ørekrog, eller rätt och slätt Krogen, som fick sitt namn enfter den krokformade udden. (Se modellen till vänster.) Delar av den borgen kan man ännu se inne på Kronborg. Mitt emot, i Helsingborg byggdes på 1100-talet ett runt torn, som på 1300-talet ersattes av det fyrkantiga Kärnan. Dessa borgar skulle hålla ett öga på de skepp som skulle betala Öresundstullen. 1574-1585 byggs Kronborg; en modern renässansborg med murklädda bastioner av jord som skulle skydda mot de allt effektivare kanonerna.
1629 brinner en stor del av Kronborg ner och Christian 4 låter bygga upp slottet till sitt ursprungliga utseende. 1657 hade Karl X gått genom Jylland och i början av 1658 hade han gått över isarna och hotade København. Samma år plundrade svenskarna Kronborg.

Kronværksporten som är Kronborgs huvudport. På en sabdstensplakett står en vers av biskopen och diktaren Thomas Kingo:

"Trin ind, om du est værd
jeg lader op min bue
og aabner Pladsen til
det kroned`slot at skue"

(Träd in om du det förtjänar
jag upplåter mitt valv
och öppnar platsen till
att det krönta slottet skåda)

 


Till höger: Världens snyggaste fyrtorn inbyggt i ett av tornen.

Slottet rymmer många utställningar och museer. Jag nöjer mig med Handels og Søfartsmuseet. Båten närmast är M/S C F Tietgen som under mer än 40 år seglade mellan Århus och København.

Skutan i bakgrunden är Kista Dan som byggdes för kustfart på Grönland och under annat namn deltog i antarktiska expeditioner.

HAMLET
Kronborg är annars mest känt för att Shakespeare lät sin grubblande prins Hamlet ruva på sin hämnd på detta slott. Sagam om Hamlet (även kallad Amled) skrevs ner i Saxos danska krönika på 1200-talet. Hans Hamletfigur är en betydligt munvigare och roligare hämnare än Shakespeares bleka neurotiker. Denna Hamlet anses ha levat under sagatiden (perioden före vikingatiden) och lokalpatrioter söker hans grav på så skilda ställen som Ammelhede nära Randers och Marienlyst någon kilometer norr om Kronborg. Men historien anses till vissa delar ha sitt ursprung i Orienten. Saxos Hamlet fanns i engelsk översättning på 1500-talet och inspirerade Shakespeare till att skriva världhistoriens mest berömda teaterpjäs.

HOLGER DANSKE
De flesta som besökt Kronborg har varit nere i de mörka kasematterna och där sett en stor vit staty föreställande en sittande sovande viking. Det är Holger Danske. När Danmark är illa ute, ska han vakna och ställa allt till rätta. Detta har generationer av danskar lärt sig av guiderna på Kronborg. Men det vita statyn har en mera prosaisk bakgrund. 1907 beställde Hotel Marienlyst (nära slottet med samma namn) en bronsstaty föreställande Holger Danske. Gjutformen gjordes utifrån en gipsmodell i naturlig storlek. Gipsfiguren hamnade i kasematterna och blev en av Kronborgs mest kända sevärdheter (senare utbytt mot en kopia av betong, sedan gipset krackelerat). Men ingen tänker på bronsstatyn på det närbelägna Hotel Marienlyst.