TØJHUSET og Tøjhushavnen

Ovan: Denna flygbild från sydost (stick från 1600-talets början) visar örlogshamnen Tøjhushavnen som en hamnbassäng omgärdad av hus. Längan till vänster är Tøjhuset (dvs. vapenarsenalen) från 1604. Detta 163 meter hus är allt som finns kvar. Den är idag ett magnifikt vapenmuseum med en av världens största samlingar av vapen, bl.a. en unik medeltida kanon och en V1-bomb.

Nedan: Samma vy ett halvt sekel senare (modell i Tøjhusmuseet).

 

Nedan: Inloppet till hamnen: Tegelgaveln längst bort tillhör Christian 4.s Bryghus (även kallat Christian 4.es Pakhus), en byggnad som ännu finns bevarad. Ungefär vid platsen för korsvirkeshuset i förgrunden står det på 1990-talet byggda bibliotekshuset "Den Sorte Diamant".

Nedan: Det bevarade Tøjhuset sett från inloppet till Tøjhushavnen på 1600-talet (obs. skeppet) och som det ser ut idag. Huset är sig likt.

 

Tøjhushavnens övriga byggnader revs och runt 1860 fylldes den allt mera förfallna hamnen igen och blev det vi i dag känner som Bibliotekshaven (Det Kongelige Biblioteks Have), en idyllisk park.

På 1600-talet var örlogsskeppen ofta mycket rikt dekorerade. Bilden ovan visar aktern på ett danskt örlogsskepp.

 

 

Tilbage

Bibliotekshaven, Det Kongelige Bibliotek

Övriga Slotsholmen

Vy från syd

Tøjhusmuseet