Slottet og Børsen

Slottet

 

Absalon (ca 1121-1201) var biskop av Roskilde och blev dessutom senare ärkebiskop i det då danska Lund. På en holme vid den lilla byn Havn, strategiskt belägen mellan hans båda städer, lät han uppföra en borg år 1167, sannolikt över ruinerna av en ännu äldre borg. Efter 1182 var han Danmarks verklige ledare i ett decennium. Hur hans borg såg ut vet man ytterst lite om.

Bild nedan: Bilden på ett danskt frimärke uppges föreställa hans borg, fast det visar snarare dess efterträdare.

 

Ovan och nedan: Bymuseets modell av det gamla slottet på Slotsholmen runt år 1400. Det hade påbörjats några decennier innan och byggts ovanpå ruinerna av Absalons borg.

Nedan: Samma slott som det såg ut på 1600-talet.


Det stora tornet Blåtårn har fått en spira, prydd med bl.a. tre kungakronor.(Denna prydnad har även tornet på nuvarande Christiansborg.)
Både Sverige och Danmark gjorde anspråk på de tre kronorna, något som t.om. bidrog till ett krig. . Än idag har båda länderna tre kronor i sina vapensköldar.

Blåtårn är idag mest känt för sin berömda fånge:
Leonora Christine Ulfeldt var dotter till kung Christian 4 och gift med Corfitz Ulfeldt. Efter Christian 4:es död dömdes Corfitz Ulfeldt till döden "in absentia". Eftersom Corfitz flytt, tillfångatogs hans hustru och sattes först i fängelse på Hammershus. 1663 överfördes hon till slottet i København där hon satt fången i Blåtårn i 22 år. Efter fångenskapen skrev hon ner sina minnen . På 1860-talet återfanns hennes manuskript i Österrike och publicerades under namnet Jammers minde. Jammersminde har givits ut i flera upplagor och översatts till många språk, även svenska (Jämmers minne, 1958). Idag räknas boken till den danska litteraturens klassiker.

De 3 Christiansborg

Det gamla slottet byggdes om och byggdes till och 1728 hade det blivit ombyggt en sista gång.
Redan tre år senare revs hela slottet och efter att ha förstärkt marken med tusentals trädstammar, byggdes ett helt nytt slott. Detta kom att bli det första Christiansborg. 1794 brann detta slott upp
och året därpå brann stora delar av staden.
Det andra Christiansborg stod färdigt 1828 och 1884 brann även det. 1928 stod det tredje Christiansborg färdigt.
Kungen tyckte inte alls om slottet utan valde istället Amalienborg som sitt residens. Istället flyttade folketinget in i den pampiga byggnaden.

Här styr, i skrivande stund, ett främlingsfientligt parti dansk invandringspolitik.
Demokratins boning har blivit nationalegoismens högborg.

Bilderna är tagna från Vor Frelsers Kirke på Christianshavn.

Thorvaldsens Museum & Slottets kirke

Intill Christiansborg ligger en fyrkantig byggnad som inrymmer Bertel Thorvaldsens Museum och hans grav på museets gård. (Byggnaden med kupol bakom är Slotskirken. Denna kyrka byggdes på 1700-talet, men brann upp samtidigt med det första Christiansborg. 1813-1826 byggdes den nya slottskyrkan där delar av den nedbrunna kyrkans murar kom till användning. Vid slottsbranden 1884 klarade sig kyrkan. Men i samband med en karneval 1995 brann delar av kyrkan sedan den träffats av en raket, som jag vill minnas avfyrades av en svensk, men återuppbyggdes.)
Bertel Thorvaldsen, 1768-1844, hade proletär bakgrund och började arbeta som snickare och ornamentsnidare på örlogsvarvet och i Nyhavn. Snart blev han berömd och bodde 40 år av sitt liv i Italien. Vid sin hemkomst till København några år före sin död, blev han mer hyllad än någon dansk före eller efter honom. Det pampiga museet med flera av hans verk är dekorerad med en målad fris runt byggnaden som bl.a. visar hyllningarna. Konstnären bakom frisen var Jørgen Sonne (detalj nedan).

 
Statyn ovan:Thorvaldsens självporträtt: Som guden Tor eller som sig själv med bildhuggarhammare.   Thorvaldsen-porträtt utfört av den kände franske målaren Horace Vernet. Den fiktive detektiven Sherlock Holmes påstår i ett av sina fall, att han är släkt med Vernet.
 
Originalet till Thorvaldsens Jesusstaty finns i stadens domkyrka.   På museets gård, ligger Thorvaldsen begravd.
 
Smutsiga gipsfigurer i ändlösa korridorer i ett dött museum.

Nedan: Slotskirken med sin låga kupol, Christiansborgs gröna torn och Thorvaldsens Museums egyptiskt inspirerade ockra-gula fasad.

Børsen


1618-1620 byggde man en smal fördämning ut i vattnet. Denna förstärktes med nedslagna pålar. På denna smala konstgjorda udde byggdes Børsen mellan 1620 och 1640. Byggnaden var ett stort handelshus med butiker i bottenvåningen. Den stora rampen i gaveln underlättade transporter av tungt god till första våningen. Att huset låg på en konstgjord udde, innebar att man hade kajer på båda sidor. Redan från början var läckage och fukt ett stort problem. Byggnaden kläddes med rödflammiga tegelstenar med inramningar, ornament och skulpturer av sandsten. Taket kläddes med bly. På 1700-talet förfaller byggnaden trots omfattande renoveringar. 1878: Tegelstenarna vittrar sönder av salpeter och salt. Dessa täcks därför av rödfärgade cementskivor med mönster som imiterar murfogarna. Även delarna av sandsten byts ut med cement.

Nedan: Slotsholmen från öst (Christianshavn):

Längst till vänster skymtar man Knippelsbro som leder över till Christianshavn. Bakom den Privatbanken, Børsen och Christiansborg (Folketinget). Bron från mitten till höger är Christian IV:s bro.

Nedan: Slotsholmen från sydväst (Christianshavn):

Till vänster Christian 4:s Bryghus från 1600-talet. I mitten under Christiansborgs tornspira skymtar Tøjhuset, en vapenarsenal från 1604 (nu vapenmuseum) och den stora svarta bumlingen till höger är Det Kongelige Biblioteks nya byggnad, som fått öknamnet Den Sorte Diamant.

Ovan: Samma vy, målad av Axel Nelson.

Tilbage

Links:

Zooma in vyn ovan!

Christiansborg