Bibliotekshaven og Det Kongelige Bibliotek

Bibliotekshaven upptar samma yta som den gamla örlogshamnen Tøjhushavnen. Trädgårdens västliga länga är den gamla arsenalen (Tøjhuset, idag vapenmuseum) från 1604. På 1860-talet fylldes hamnen igen och blev senare till Det Kongelige Biblioteks Have.

 

Nedan: Det Kongelige Biblioteks flotta byggnad från 1906 i nedre änden av parken. Numera Rigsarkivet.


I denna byggnad, finns en del från 1602, Galejhuset, som idag inrymmer Dansk Jødisk Museum. Hade man kunnat ta av taket på museet, hade man sett att gångarna bildar de hebreiska bokstäverna i ordet Mitzvah; ett ord med många betydelser, som bl.a. kan symbolisera de danska judarnas positiva erfarenheter. Interiören är designad av den världsberömde arkitekten Daniel Libeskind. Väggarna består av stora fernissade plywoodplattor som alla lutar på olika vis och i vars gluggar små montrar finns. Även det obehandlade trägolvet lutar åt olika håll. I början känns det lite som "lustiga huset", men efter en stund känns det naturligt. Utställningarna är mycket kortfattade, men väl genomtänkta. De skildrar de danska judarnas 400-åriga historia i Danmark. Jag uppskattar att museet har så få föremål och texter, att man slipper jaga igenom museet och därmed kan man ta till sig informationen.

Nedan: Till vänster en del av biblioteksbyggnaden ovan, bakom den; skymtar den nya biblioteksbyggnaden "Den Sorte Diamant". Den vackra porten till parken och bakom den, tvärs över vattnet, skymtar Christianshavn. Till höger syns en bit av Tøjhuset.

Nedan: Utsikt från Den Sorte Diamant mot Christians Brygge:

Nedan: Utsikt mot Den Sorte Diamant.

Trafiken på Christians Brygge speglas i "diamantens" svarta sten.

 

Tilbage

Tøjhuset
Övriga Slotsholmen
Tøjhusmuseet
Det Kongelige Bibliotek (Den Sorte Diamant)

Jødisk Museum

Libeskind och Jødisk Museum