København i början av 1400-talet

Rött betecknar land på 1400-talet. Grönt betecknar nutida vatten.Understrukna namn är nutida platser.
Genom utfyllnader har staden som synes tagit allt mera av vattnet.

Vallgraven låg i en halvcirkel runt staden. Sjöarna i parkerna i
dagens København är rester av senare vallgravar och befästningar.

1= Slotsholmen 2= Bremerholm 3= Nyhavn


 

Slotsholmen på 1600-talet

(Endast viktigaste husen utritade)


Området runt Slotsholmen idag

(Endast viktigaste hus utritade)

 

Hjem