DEN FRIE, NYBODER & KASTELLET 1

Den Frie Udstilling

Den Frie Udstillings bygning blev först uppförd i Aborreparken (en nu nästan helt försvunnen park som låg mellan Axeltorv och Jarmers Plads) år 1898 men flyttades 1914 till sin nuvarande plats vid Oslo Plads strax norr om Nyboder och Citadellet. Huset ritades av den välkände konstnären J F Willumsen. Från början hade han tänkt sig en maffig, rikt skulpterad byggnad av tegel och översållad med keramikfigurer. Men stadsarkitekten sa nej, så istället ritade Willumsen denna enkla byggnad helt av trä. Det är lätt att missa huset bakom den rusande trafiken.
"Den frie udstilling" var en sammanslutning av konstnärer som refuserats av Charlottenborg. Dylika sammanslutningar av refuserade djärva konstnärer hade sitt ursprung i Salon des Refuseès i Frankrike och grundades även i bl.a. Sverige, Opponenterna.

Nyboder

Ovan: Nyboder. Det är en hel stadsdel som Christian 4 lät uppföra för flottans folk på 1600-talet. Av dessa envåningslängor finns bara en kvar i ursprungligt skick och är numera museum. Övriga är byggda eller ombyggda på 1700-talet och har två våningar.

På 1700-talet bodde här 6000 invånare med anknytning till flottan. Det var en stad eller rent av en stat i staden med egna skolor, kyrka, begravningsplats och egna lagar.

Kastellet 1

Nedan: Kastellet (även kallat Citadellet och Citadellet Frederikshavn). Ända sedan 1620-talet har det legat en befästning här. Bilden nedan visar den södra porten.

Fästningen bebyggdes och byggdes om under 1600, 1700 och 1800-talen. Engelsmännen besatte fästningen under ett par månader efter deras terrorangrepp mot det neutrala Köpenhamn 1807. Under den tyska ockupationen under andra världskriget vajade hakkorsfanan över vallarna.

Fästningen är ännu i bruk som kassern, men är en sevärdhet av världsklass och vallarna inbjuder till en picnic i det gröna.

 

Fångar i Kastellet

Kastellet har även hyst fångar, kända som okända. Den engelske kaparen John Norcross rymde ofta härifrån. Till slut sattes han i en solid ekbur. Han var en populär sevärdhet och köpenhamnarna kom ofta och tittade på kändisen.

En annan kändis här var Struense som satt här i väntan på sin avrättning. Struense var kunglig livläkare på 1700-talet. Han hade en kärleksaffär med den galne kungens drottning och han försökte genomföra demokratiska reformer i det ännu feodala Danmark. Han fick stor makt, men störtades av etablisemanget och dömdes till döden.

En hövding från Guldkusten har också varit fånge här, men släpptes sedan det visat sig vara ett missförstånd: Danmark hade skickat honom ett par diplomater som han uppfattade som ätliga gåvor och helt sonika åt upp.

Annars bestod fångarna av straffarbetare i bojor och fulla soldater. Upp till halva fästningens manskap lär ha varit straffade för fylla!

Tilbage

KASTELLET 2

Hjem