Under den gamle kran 3Ovan: U nder den gamla mastkranen på Nyholm ligger fregatten Peder Skram. Hon var i flottans tjänst från 1966 till 1990.

Till vänster: Ett stenkast därifrån ligger Sixtus Batteri, prydd med kanoner från ångfregatten Niels Juel.

Nedan: Orlogsværftets (flottans varv) kranar på Dok-øen, bredvid den nya Operan som nu (2003) byggs.
I bakgrunden syns København med Amalienborgs och Marmorkirkens typiska profiler.
Ovan till vänster: I långa rader på Frederiksholms östsida ligger kanonbådsskure (kanonbåtsskjul) från 1827-1837. Kanonbåtarna var långa klumpiga roddbåtar, som även kunde förses med segel och var utrustade med en kanon i ena stäven. Typen hade utvecklats av svensken af Chapman. Dessa fartyg kunde vara effektiva i stiltje. Danskarna använde dem efter att britterna 1807 terrorbombat det neutrala København i flera dygn och lagt beslag på nästan alla flottans fartyg. Danskarna svarade med kaperi och anfall med kanonbåtar. Sedan kom man att använda dessa farkoster ända tills ångan slog igenom som framdrivning i mitten av 1800-talet. Till höger: Något modernare farkoster i Stadsgraven.

BACK
Under kranen 1
Under kranen 2
Peder Skram