Christianshavn

Under den gamle kran 2

 

Ovan:Infarten till flottans område på Arsenaløen.

Den fina galjonsfiguren har tillhört linjeskeppet Dannebrog som byggdes på närbelägna Nyholm 1850. Hon konverterades till pansafregatt 1866 och höggs upp 1897.Bestyckning: 72 st. 30 pundiga kanoner, 10 st. 4 pundiga haubitzer. (Pund här anger projektilens vikt.)

Bilden ovan: I mitten: Mastkranen från 1748. Ttill höger: Spanteloftet från 1743

Nedan: Vy från södra sidan av stadsgraven. I bakgrunden kranarna på Dokøen och ännu längre bort: Marmorkirken.

Nedan: Ett par gamla tågfärjor har fått sin viloplats på området.

Nedan: I mer än 350 år har man fyllt ut vattnet runt flottbasen, som i sig vilar på konstgjorda öar. Magasinen till vänster är från 1700-talet.

Tilbage

Under den gamle kran 1
Under den gamle kran 3