Christinehofs ekopark

Historien om Christinehofs slott (slottet stavas ofta Kristinehov) börjar med alunbruket i Andrarum. Jochum Beck var dess förste ägare, på dansktiden. I en dröm hade han sett sig själv hålla i en bit alun och fann alun i Andrarum, platsen för visionen. Här startade han ett alunbruk som på grund av de svenska truppernas härjande gick knackigt, trots att det var Nordens största i sitt slag. Till slut dog han i så stort armod, att det dröjde många år innan han blev begravd i Andrarums kyrka. "Sic transit gloria mundi!"
När svenskarna tog över Skåne, kom Christina Piper att bygga upp bruket. Hon var änka efter en av Karl XII:s närmaste män som hade dött i ryskt fångenskap efter Poltava. Christina Piper styrde redan över många gods runt om i Sverige. Den typen av alunskiffer som finns i Andrarum bränns genom en komplicerad och vedslukande process i milor tills det uppnär kristallinsk form. I denna form används alunet till altt ifrån blodstoppande medel till garvning och färging.
Den lilla alunbruksbyn med korsvirkeshus nedanför slottet, är idag en nästan osannlikt vacker sagoby. Men på Pipers tid var här att inferno av giftiga ångor. Inga av den tidens pestepidemier nådde någonsin Andrarum - inga bakterier kunde överleva i de giftiga dunsterna. Hela bruksorten omfattade hela tusen personer, varav 200 jobbade vid själva produktionen.Både kvinnor och män och även barn slet vid slagghögarna och bönderna slet vid sina dagsverken och trädfällning på godset.
Genom att lönen utbetalades i en speciell bruksvaluta siom inte kunde användas utanför Andrarum så var arbetarna och bönderna bundna vid vid bruket - livegna. Genom att se till så att arbetarna och bönderna ständigt hade ekonomiska skulder till godset, fick barnen överta skulderna och på så vis bands även framtida generationer i livegenskap och slaveri. Hela samhället var som en egen stat i staten med allt från fängelse till tingshus. Brukets ägare kunde med andra ord styra sina undersåtar efter eget godtycke.
Det vackra slottet, som kom senare att få namnet Christinehof, byggdes i typisk barockstil på 1730-talet och var bebott och möblerat endast sommartid.
Även Christina Piper och de andra förnäma damerna på slottet led: Deras giftiga smink var gjort av blyvitt, vilket ledde till att ögonfransar och ögonbryn lossnade - sistnämnda kunde dock ersättas av smala fastlimmade strimlor päls från flådda ungmöss. Med undantag för änkegrevinnan tillbringade de förnäma i leda och halvsvält. Enda maten de kunde äta, var frukosten, efter att korsetten snörts åt gick det nämligen inte att få ner en endaste matbit. Kraven på kvinnors skönhet har inte ändrats mycket sedan grevinnans dagar!
Än idag ägs slottet med omgivningar av en Piper, nämligen den Röde Greven Carl Piper. Området har blivit en väldig ekopark som inrymmer skilda naturtyper (äng, våtmark, skog etc.).
Förutom den idag så idylliska alunbruksbyn, finns här även Skånes största vattenfall Hallamölla fall och den anslutande vattenmöllan Hallamöllan. Här lär den tursamme kunna se kungsfiskaren. Möllan omnäns redan 1491, fast den nuvarande byggnaden är från mitten av 1800-talet. Den var i drift ända till 1949. Längs ån fanns förr även andra vattenkvarnar som malde mjöl eller stampade ylletygger till vadmal (ett filtat tyg). I ekoparken finns många aktiviteter för besökande: ridning, guidade turer med cykel, vandringsleder. Min vana trogen släpade jag min cykel längs med en dylik led. Den slutade i ett kombinerad el- och taggtrådsstängsel. Förstnämda gjorde mig (för att apostrofera James Bond) "skakad men ej störd" och sistnämnda sabbade min t-shirt.
Andrarums kyrka ligger vackert på en kulle söder om slottet. Långhus, kor och absid är från 1100-talet, medan tornet byggdes 1817.
Ekoparken är en av Skånes finaste pärlor och mer än väl värd ett besök. Ta buss 4 från Kristianstad eller Tomelilla och stig av i Eljaröd. Sedan är det bara att följa den västliga vägen en dryg halvmil (eller irra sig fram på stigarna norr om vägen!)
BACK

Externa länkar:
Christinehofs ekopark
Christinehof
Andrarum
Albo härad
Andrarums alunbruk
Kopparstick av alunbruket
Cafèet och alunbruket i Andrarum
Andrarums kyrka
Hallamölla vattenkvarn
Hallamölla ridning

Lästips:
Ragnar Lönnäng: Handbok för resor till skånska slott och sevärdheter.