NIVÅ

I Nivå, 12 km söder om Helsingør finns en unik tegelugn och en fin konstsamling:

Uppe till höger: Tegelbruket i Nivå startade runt 1700. Den pampiga ring-ugnen, där teglet brändes, är från 1870 och användes ända till 1967. Nu är ugnen renoverad och ingår i Teglværksmuseet.

Nedan till vänster: Den tjusiga porten till Nivaagaards Malerisamling.
Här finns tavlor av Rembrandt, Claude Lorrain, Rubens, Eckersberg, Köbke och Marstrand mfl. storheter.
Sällan ser man så mycket bra konst på så liten yta!

Länkar:
Nivaagaard Ringovns Teglværksmuseum
Nivaagaard Teglværks historie
Ringugn
Nivaagaard  (Nivågård) Malerisamling

BACK