I Hørsholm fanns redan på medeltiden en borg som runt år 1600 ersattes av ett kungligt jaktslott. 1744 stod det sista slottet klart, det fick namnet Hirschholm Slot och var ritat av Laurids de Turah. Det var kung Christian 6s och drottning Sophie Magdalenes sommarslott. Christian 6 (eller VI, danska kungars nummer skrivs med romerska siffror) dog redan 1746. Det blev därefter drottningens slott till hennes död 1770.

Får man tro danska historiker, så var detta ett av Europas vackraste slott och kallades Nordens Versailles. Desto mer anmärkningsvärt som slottet hade byggts i ett rasande snabbt tempo. På det närbelägna Hørsholm Egns Museum kan man se flera välgjorda modeller av slotten. Här finns också skrifter om Struensee. Struensee var hovläkare av tysk börd och kom i praktiken att ha enväldig makt över det danska riket 1770-1772, detta sedan kung Christian 7:e blivit skvatt galen. Bland Struensees många reformer fanns att minska adelns privilegier, minska de livegna böndernas påtvungna arbete på adelns gårdar, avskaffande av tortyr, införande av tryckfrihet och gatunummer på hus. Han la även rabarber på den unga och olyckliga drottning Caroline Mathilde. Det var från Hørsholm som Struensee regerade över sitt land, sin kung och sin drottning. Och det var på detta slott som drottningen födde ett barn som alla menade att Struensee var far till.
Struensees enmansrevolution fick ett brant slut. Adeln och hovet slog tillbaka. Struensee och hans gode vän Brandt avrättades med medeltida bestialiskla metoder, den arma drottningen skickades till ett tyskt slott där hon dog få år senare och alla reformer annulerades.

Efter Struensees avrättning 1772 förföll slottet snabbt i brist på underhåll och säkert på grund av att det var dåligt pålat i den sanka marken. 1812 var det rivet. Elva år senare byggdes den kyrka, Hørsholms Kirke, som än idag står på platsen för slottets borggård. I slottets park hade det en gång funnits nästan femtio fontäner.
1913 satte man en fontän vid slottssjöns södra strand omgiven av sex cementpelare i vilka man hade gjutit in fragment av skulpturer från Hirschholms slott - det ser lite kitschigt ut.

Ovan:
De långa gula husen på Folehavevej vid slottssjöns östra strand är från första hälften av 1700-talet. Här finns dels ett stort skogs och jakt-museum och Hørsholm Egns Museum med dess modeller av de olika slotten i Hørsholm, skrifter om Struensee och även ett fantastiskt fynd av ett ca 7450 år gammalt barnskelett. Utifrån kraniet har en engelsk expert gjort en rekonstruktion av hur barnet sett ut då det levde i en avlägsen stenålder.
Tusentals år tycks försvinna, det är som ett modernt barnansikte.
Går man några kilometer rakt österut kommer man till Karen Blixens berömda Rungstedlund. Däremellan finns Folehave Skov (Folehaven) som är ett skogsområde med vandringsleder och fornminnen.
Namnet Hørsholm är en fördanskning (som väl närmast kan uttydas som Lin-holm) från slottets tyskklingande namn Hirsch (=hjort)-holm. Detta i sin tur en förtyskning av platsens ursprungliga namn: Hyrningsholm. Hyrning är ett gammalt mansnamn.

Ovan:
1. Hörsholms bokar i lövsprickningstiden. 2. Jaktslottet från runt år 1600 som var Hirschholms föregångare. 3. Hirschholms Slot som stod klart 1744. Slottet inrymde bl.a. 200 rum. Riddarsalen var två våningar hög och slottet var ett av de finaste slotten i Nordeuropa. 4. Det Store Havehus från 1746 ritades troligen av Eigtved. Det var ett lustslott som avslutade Slotshaven i syd. Platsen är utmärkt med en obelisk.5. Det Norske Hus stod färdigt 1736. Kungaparet hade önskat sig en exakt kopia av ett hus i norska Frederikshald (staden är annars känd för att det var där som Karl XII fick sin kula i skallen 1718). Men arkitekten vägrade att rita ett så påvert hus. Så det blev en kompromiss: Invändigt blev huset en enkel norsk timmerstuga, medan det utvändigt blev ett typiskt barock lustslott med vitputsade väggar och ornament. Huset placerades på en brant backe ner mot slottsträdgården (Slotshaven). 6 är gamla rådhuset. 7. Hørsholm Mølle, adress: Ved Møllen 8, Hørsholm. Detta är en typisk holländarmölla, uppförd 1891.Hela innanmätet är borttaget och ersatt av ett litet hantverksmuseum. Lördagar 10-13 maj till oktober är det lilla hantverksmuseet öppet. 8. Husen på Gammel (Gl) Hovedgade byggdes efter en stor brand 1806.

Nedan:
De gula husen tillhör en bondhård intill Folehave Skov. Folehave skov har fått sitt namn efter ett gammalt ord för unghäst (jämför fåle och föl!). i nordöst gränsar skogen till Rungsted Hegn och en golfbana och i öst till järnvägen.
Hørsholm Ridehus på Folehavevej är en byggnad med en annorlunda historia. Från början var det ett stort stall i det kungliga stuteriet Hillerødsholm vid Frederiksborg Slot. Sedan blev det ombyggt med vackra tunnvalv av böjda bjälkar och med ett mansardtak av vass. Ombygget stod klart 1817, det årtal som än idag står ovanför porten. Efter decennier av förfall, var det meningen att ridhuset skulle eldas upp. I sista sekund räddades det och flyttades till ridklubben Folehavegård på Folehavevej. 1940, samma år som tyskarna intog Danmark, stod ridhuset färdigbyggt.

Länkar och lästips:
Hørsholm Egns Museum
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
Hirschholm Palace
Struensee
Folehaven/Hørsholm
Hørsholm Ridehus
Rungsted
Glimtar ur traktens historia är skildrat i: Lisbeth Hein, Ole Lars Jensen og Hans Jørgen Winther Jensen: Et historisk portræt af Hørsholm.
Broschyren "Vandreture & Cykelture" ger bra information och traktens fina vandrings och cykelleder. Den är utgiven av : Hörsholm Kommune Ådalsparkvej 2, 2970 Hörsholm, Danmark Även de nämnda museerna ovan har information.
Skönlittterärt är Struensee skildrad i Livläkarens besök av Per Olov Enquist.

BACK