FRU ALSTAD

Alstad betyder helt enkelt plats där det växer alar.
Bredvid Alstad ligger Fru Alstad och det är ett förbryllande namn.
Men betyder helt enkelt Kyrkan som är helgad åt Vår Fru (dvs. Jungfru Maria) i Alstad. En annan känd kyrka vars namn betyder Vår Fru är Notre Dame i Paris! Så vi skåningar behöver inte åka långt för att se vår "Notre Dame"! Den pampiga kyrkan ligger på 62 meter hög kulle.

Här syns kyrkan från landsvägen till Ystad. Dess höga placering, bara en knapp mil från kusten, gjorde att den fungerade som ett sjömärke.

Kyrkan som ursprungligen är från 1100-talet byggdes helt om på 1400-talet. Den var under medeltiden en pilgrimskyrka dit folk vallfärdade och sjuka drack ur den undergörande källan.
Källan fylldes igen. På 1600-talet ansåg man att det var en hednisk tradition. Men vattnet rinner ut i en liten damm ett hundratal meter väster om kyrkan - fast det skitiga gröna vattnet kan idag skrämma bort den hängivnaste pilgrim.
Men ännu på 1800-talet fortsatte folk att på hedniskt vis offra, dansa och hänga upp girlanger av blad och blommor vid heliga källor i hopp om att botas från sjukdomar.

Inne i kyrkan kan man på en pelare se bomärken som pilgrimer ristade in.

Victoria Bruzelius föddes i Domme som hör till Fru Alstad. Hon gifte sig med en postmästare i Hörby och fick namnet Benedictsson. Men under pseudonymen Ernst Ahlgren blev hon känd författare av landsbygdsskildringar. Olycklig kärlek till den danske litteraturgiganten Georg Brandes, men kanske framför allt på grund av att hon som kvinna i 1800-talets patriarkala värld inte kunde verka som en fri kvinna, ledde till att hon livet av sig endast 38 år gammal. Victoria Benediktsson räknas jämte August Strindberg till 1880-talets främsta författare.

I graven till vänster, strax nedanför kyrkporten, vilar Olof Christoffersson. Han var botaniker och hembygdsforskare.

I denna trakt så rik på fornlämningar,
käns det nästan självklart att hans grav är formad som en liten stenåldersdös.

En förfallen vattenvagn, pileträn och en förundrad Nils Holgersson med sin gås.

Mer skånskt än så här kan det knappast bli!

BACK

Lästips:
Ernst Frostin: Helgedomar på Söderslätt, I.
Siegrun Fernlund: Kyrkor i Skåne, en kulturhistoria.
Länkar:
Fru Alstad
Kyrkan
Victoria Benedictsson
Pengar av Victoria Benedictsson
Amerikansk Victoria Benedictsson-sajt
Olof Christoffersson