Klippor på sydsidan

Eftersom jag sicksackade över hela Kullahalvön, har det varit opraktiskt att lägga in bilderna i kronologisk ordning.

En halv kilometer från fyren ligger Åkersberget. Dess lodräta stup är uppenbarligen populärt bland klättrare. Detaljbilden till höger visar en klättrare som uppenbarligen klättrar utan rep.

 

Till vänster:
För att nå Lahibiagrottan måste man, hållande sig fast i ett långt rep, klättra ner till stranden.
Till höger:
Vy nerifrån stranden uppåt.


Väl nere på stranden går man till vänster. Grottan har använts som tillfällig boplats mellan bondestenåldern och medeltiden.