HEDMARK

Åtminstone sedan 1500-talet tycks Kullen ha varit utan träd, men på 1800-talet planterades österrikisk svarttall. Genom att stora delar av tallbeståndet förstördes under 1980-talets stormar, kunde man återställa hedlandskapet med ljung och en. Men en och annan svarttall och knotig björk kämpar på klipporna.

Skotska Highland Cattle med sina långa horn ger ett nästan förhistoriskt intryck.


Det har funnits fyr på Kullen, åtminstone sedan 1500-talet. När Tycho Brahe bodde på Hven ingick det i hans förläning att ansvara för fyrens skötsel. Då utgjordes fyren av en stor vipparm, med en järnkorg med brinnande ved.

BACK